המטרה שלנו היא לעשות הכל בעצמנו ולהסביר כיצד זה נעשה ולשתף את מה שאנו לומדים תוך כדי פעולה. כבלוג טכנולוגי, אני משתף כאן ניסויים ומבחנים אישיים משלי. רק תחת פרסומים אלה נמצא הבלוג הטכנולוגי שלי או החתימה האישית שלי. כל שאר התכנים מורכבים מפתרונות חשובים שמצאתי באינטרנט. מידע המקור של המאמרים שמקורם ידוע משותף תחת ההודעות. פרטי המקור אינם מוזנים תחת המאמרים שאינם בטוחים. אם התוכן שייך לך ואתה יכול לאמת אותו, תוכל לדווח על המקור מלוח התקשורת שלנו.